LG - Lønmodtagernes Garantifond

Lønmodtagernes Garantifond skal sikre, at du som lønmodtager får udbetalt løn, feriepenge, pension og løntillæg, hvis din arbejdsgiver går konkurs eller ophører og er ude af stand til at betale