Hjælpemidler og forbrugsgoder

Har du eller dit barn et handicap, kan du søge tilskud til hjælpemidler

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Hvordan søger jeg om hjælpemidler?

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning hos kommunen

Start

Hjælpemidler, uddannelse og arbejde

Start

Fritvalgsordning

Hjælpemidler, som ikke skal leveres tilbage

Genansøgning af hjælpemiddel

Tilskud til kropsbårne hjælpemidler

Start

Briller, kontaktlinser eller øjenprotese

Start

Tilskud til høreapparat

Tilskud til ortopædisk fodtøj

Start

Ansøg om forbrugsgoder

Start

Ansøg om nødvendige boligændringer

Start

Se din borgerjournal - sundhed

Start

Hvis du vil klage

Lovgivning