Førtidspension (nye regler)

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension

Førtidspension - nye regler

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start udbetaling af førtidspension

Start

Kan jeg få førtidspension efter de nye regler?

Hvor meget kan jeg få?

Må jeg eller min ægtefælle/samlever arbejde, mens jeg får førtidspension?

Hvis du har boet i udlandet

Kan jeg få tilskud ud over førtidspensionen?

Hvornår udbetales min førtidspension?

Hvad kan jeg læse på min pensionsmeddelelse?

Hvad sker der, når jeg skal på folkepension

Seniorførtidspension

Skal jeg give besked, hvis min situation eller indkomster ændrer sig?

Kan jeg indbetale til ATP Livslang Pension og SUPP?

Hvordan udbetales førtidspension ved dødsfald?

Hvornår er man enlig eller samlevende? (Film)

Hvorfor bliver min pension gjort op?

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Vil du vide mere?

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension