Flyt til udlandet

Flytter du til udlandet i over seks måneder, skal du melde udrejse til kommunen, du flytter fra

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Anmeld flytning til udlandet (udrejse)

Start

Danskerlisten - registrer dig på Udenrigsministeriets liste

Start

Hvis jeg skal flytte til et andet nordisk land

Flytning i udlandet

Hvordan er reglerne for sygesikring i udlandet?

Ansøg om tilbagerejsetilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet

Start

Ansøg om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet

Start

Lovgivning

Læs også