Flyt til Danmark

Ung par med flyttekasser

TIP!

Vælg din kommune for at se selvbetjeningsløsninger og information, der gælder dig.

Læs om Mikroartikler

Hvis jeg flytter til Danmark

Anmeld flytning til folkeregistret

Start

Anmeld flytning til Post Danmark

Start

Hvis jeg flytter til Danmark fra et EU-land

Hvis jeg flytter fra ét nordisk land til et andet

Hvis jeg flytter til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS

Notification of change of address to the national registration office

Start

Anmeld indrejse/Arrivals from foreign countries

Start

Ansøg om tilbagerejsetilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet

Start

Ansøg om opholdsdokument for EU/EØS-borgere

Start

Tillægsblanket til ansøgning om ægtefællesammenføring

Start

Oplysninger om herboende person

Start

Ansøg om forlængelse af opholds- og/eller arbejdstilladelse

Start

Ansøg om tidsubegrænset opholdstilladelse på baggrund af ophold efter EU-retten

Start

Samlivserklæring

Start

Ansøg om opholdstilladelse til arbejde, studier, au pair, praktik og familiesammenføring

Start

Ansøg om opholdskort

Start

Ansøg om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet

Start

Ansøg om tidsubegrænset opholdstilladelse (TU1)

Start

Oplys om sygesikringsland

Start

Hvis du vil klage