Fleksjob

TIP!

Vælg din kommune for at se selvbetjeningsløsninger og information, der gælder dig.

Læs om Mikroartikler

Hvad er et fleksjob?

Hvem kan få fleksjob?

Få et fleksjob-bevis

Start

Hvis du skifter fleksjob

Fastholdelsesfleksjob

Arbejdet i fleksjobbet

Midlertidige fleksjob

Få ledighedsydelse – før eller efter et fleksjob

Ledighedsydelse efter fleksydelsesalderen

Ansøg om ledighedsydelse ved ferie

Start

Selvstændige med nedsat arbejdsevne kan få tilskud

Beregn fleksydelse til selvstændige

Fleksydelse - meddelelse om arbejde, ændringer i pensionsforhold og opholdssted

Tilmeld dig til fleksydelsesordningen - gentilmelding/personer visiteret til fleksjob før 1. juli 2001

Udmeld dig af fleksydelsesordningen og/eller anmod om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag

Egen- og revisorerklæring

Hvis du vil klage

Lovgivning

Læs også