Fleksjob

TIP!

Vælg din kommune for at se selvbetjeningsløsninger og information, der gælder dig.

Læs om Mikroartikler

Hvad er et fleksjob?

Hvem kan få fleksjob?

Beregn fleksydelse

Start

Få et fleksjob-bevis

Start

Hvis du skifter fleksjob

Fastholdelsesfleksjob

Arbejdet i fleksjobbet

Midlertidige fleksjob

Få ledighedsydelse – før eller efter et fleksjob

Ledighedsydelse efter fleksydelsesalderen

Ansøg om ledighedsydelse ved ferie

Start

Selvstændige med nedsat arbejdsevne kan få tilskud

Beregn fleksydelse til selvstændige

Start

Fleksydelse - meddelelse om arbejde, ændringer i pensionsforhold og opholdssted

Start

Tilmeld dig til fleksydelsesordningen - gentilmelding/personer visiteret til fleksjob før 1. juli 2001

Start

Udmeld dig af fleksydelsesordningen og/eller anmod om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag

Start

Egen- og revisorerklæring

Start

Hvis du vil klage

Lovgivning

Læs også