Feriehindringer

Hvis du bliver forhindret i at holde ferie, kan du have mulighed for at få feriepengene udbetalt

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvad er en feriehindring?

Afholdelse af ferien på et senere tidspunkt i samme ferieår

Udbetaling, hvis du er forhindret i at holde ferie

Overførsel af ferie til det efterfølgende ferieår

Tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiver om ret til ferie og feriepenge

Giv fuldmagt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Start

Læs også