Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du skylder penge for daginstitution til din kommune

Erklær, om du fortsat er enlig forsørger

Børne- og ungeydelse

Børnetilskud

Bidrag til børnefamilier

Hvis din situation ændrer sig

Hvis du har brug for hjælp