Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Erklær, om du fortsat er enlig forsørger

Børne- og ungeydelse

Børnetilskud

Bidrag til børnefamilier

Hvis din situation ændrer sig

Hvis du har brug for hjælp