Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvad skal du gøre, hvis du ikke fik erklæret, at du fortsat er enlig forsørger?

Børne- og ungeydelse

Børnetilskud

Bidrag til børnefamilier

Hvis din situation ændrer sig

Hvis du har brug for hjælp