Nyt om børnetilskud og indkomstafhængig nedsættelse af børne- og ungeydelse

Fra den 1. januar 2014 træder en række lovændringer i kraft på familieydelsesområdet. De betyder, at forældre med en indkomst over en vis grænse vil få mindre udbetalt i børne- og ungeydelse, mens eneadoptanter, kvinder, der som enlige har fået barn ved kunstig befrugtning, og forældre i visse praktik- og skoleperioder får ret til børnetilskud.

Indkomstafhængig nedsættelse af børne- og ungeydelsen
Fra den 1. januar 2014 bliver børne- og ungeydelse gjort indkomstafhængig. Det betyder, at forældre med et individuelt topskattegrundlag på over 712.600 kr. (2014), vil få deres børne- og ungeydelse sat ned med 2 procent af det beløb, som deres indkomst overstiger 712.600 kr. med.

Er man gift, er det kun en af forældrene, der skal have et topskattegrundlag på over 712.600 kr., før børne- og ungeydelsen bliver sat ned.

Er man enlig forsørger eller har en samlever, vil det kun være ydelsesmodtagerens indkomst, der har betydning.

Særligt børnetilskud ved eneadoption og kunstig befrugtning af enlige kvinder
Børn af eneadoptanter og børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, vil fra den 1. januar 2014 være omfattet af reglerne om særligt børnetilskud.

Man skal ansøge om særligt børnetilskud til børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, ved at udfylde en ansøgningsblanket. Er barnet adopteret af en enlig person, vil tilskuddet automatisk blive udbetalt.

Supplerende børnetilskud til forældre i visse praktik- og skoleperioder
Forældre, der skal i et skole- eller praktikforløb på en SU-berettiget uddannelse og får løn eller skolepraktikydelse, kan fra den 1. januar 2014 søge om supplerende børnetilskud. Børnetilskuddet beregnes som 55 % af forskellen på satsen for SU med forsørgertillæg og borgerens aktuelle indkomst.