Borgerstyret personlig assistance, BPA

TIP!

Vælg din kommune for at se selvbetjeningsløsninger og information, der gælder dig.

Læs om Mikroartikler

Hvem kan få borgerstyret personlig assistance?

Hvordan udmåler kommunen mit behov?

Koordinering af respiratorhjælp og BPA

Hvordan udbetales tilskuddet?

Hvad betyder det at have arbejdsgiveransvar?

Hvor kan jeg få rådgivning og komme på kursus i BPA?

Hvornår skal jeg aflægge regnskab?

Kan jeg fortsætte med min BPA-ordning, hvis jeg flytter?

Hvis du vil klage

Lovgivning