Borgerstyret personlig assistance, BPA

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte assistenter

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvem kan få borgerstyret personlig assistance?

Hvordan søger jeg om BPA?

Hvordan udmåler kommunen mit behov?

Hvordan udbetales tilskuddet?

Koordinering af respiratorhjælp og BPA

Hvad betyder det at have arbejdsgiveransvar?

Hvor kan jeg få rådgivning og komme på kursus i BPA?

Hvornår skal jeg aflægge regnskab?

Kan jeg fortsætte med min BPA-ordning, hvis jeg flytter?

Hvis du vil klage

Lovgivning