Indkomstafhængig nedsættelse af børne- og ungeydelsen

Fra den 1. januar 2014 vil forældre med et individuelt topskattegrundlag på over 712.600 kr. få mindre udbetalt i børne- og ungeydelse (børnecheck)