Selvstændige og barselsdagpenge

Læs om Mikroartikler

Kan jeg få barselsdagpenge?

Start

Hvad skal jeg gøre for at få barselsdagpenge?

Start

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Ny lov om lønkompensation til selvstændige

Hvornår får jeg udbetalt mine barselsdagpenge?

Hvor længe kan jeg holde orlov og få barselsdagpenge?

Hvordan udskyder jeg min barselsorlov?

Hvordan forlænger jeg min barselsorlov?

Hvordan kan vi dele orloven?

Sygdom under graviditet og barsel

Kan jeg arbejde, mens jeg er på barsel?

Kan jeg få barselsdagpenge, hvis jeg er i udlandet?

Hvad sker der, hvis jeg skylder Udbetaling Danmark penge?

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Start

Sagsbehandlingsfrister

Hvad sker der, hvis jeg ikke giver besked om ændringer?

Start

Hvorfor kan jeg ikke gøre noget i selvbetjeningsløsningen?

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Se film om barselsorlov

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du vil klage

Læs også

Kontakt Barselsdagpenge

Loading contacts...