Selvstændige og kompensation for tab af indtægt

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvad er Barselsudligning for Selvstændige?

Jeg får kompensation nu - hvad betyder afvikling af ordningen for mig?

Jeg har afbrudt min orlov på grund af sygdom - hvad skal jeg gøre?

Kan jeg få kompensation?

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Hvor længe kan jeg få kompensation?

Hvornår får jeg udbetalt kompensation?

Hvordan kan jeg og barnets anden forælder dele orloven?

Kan jeg få kompensation, selvom jeg ikke er blevet opkrævet et bidrag?

Hvis du vil klage