Om Min Side

På Min Side har du adgang til oplysninger, som det offentlige har om dig

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Min Side er din helt personlige side og indgang til det offentlige på borger.dk. Her kan du se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dig.

Når du logger på med NemID, kan du se dine personoplysninger fra CPR og en række offentlige myndigheder – og samtidig får du adgang til at  benytte en relevante selvbetjeningsløsninger.

Du logger på Min Side med NemID. Det sikrer, at du er den eneste, som kan se dine oplysninger. Hvis du ikke har et NemID, kan du læse om bestilling i punktet 'Hvordan får jeg NemID?'.

Når du er logget på Min Side, skal du huske at logge af efter dit besøg - især hvis du bruger borger.dk fra en offentlig computer på fx et bibliotek. Ellers risikerer du, at brugeren af computeren efter dig kan se dine personlige oplysninger.

For at logge korrekt ud fra borger.dk skal du klikke på knappen 'Log af' øverst på skærmen og lukke de browservinduer, du har åbne.

Det er ikke nok at klikke på krydset på fanebladet i din browser. Hvis du kun lukker et faneblad, vil du stadig være logget ind, og der vil stadig være adgang til dine personlige oplysninger. Det samme princip gør sig gældende på andre sites, hvor man bruger log-in.

Når du logger på Min Side, vil du kunne finde information fra forskellige offentlige systemer og registre, fx:

 • gæld til Familieydelser fra ATP
 • engangsudbetaling ved ægtefælles/samlevers død fra ATP
 • skatteoplysninger fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • oplysninger fra kommuner – fx status på sager og ydelser, byggesager, etc.

Nogle oplysninger på Min Side kommer fra kommuner. Eksempelvis tilbyder nogle kommuner indblik i byggesager på Min Side, og andre kommuner tilbyder status på ens sager og ydelser. Hvad du kan se, afhænger af hvem du er, og hvilken kommune du bor i. Hvis Min Side ikke kan finde oplysninger om dig, vil du kunne opleve at se tomme felter.

Min Side viser oplysningerne fra forskellige registre, som alle tilhører offentlige myndigheder. For at borger.dk kan præsentere oplysninger fra forskellige myndigheder for dig på Min Side kræver det opslag i CPR- registret.

Oplysningerne indsamles med det formål at identificere  dig og for, at du kan se dem på Min Side. Det er kun dig, der kan se dine oplysninger på Min Side.

Min Side viser også oplysninger fra andre myndigheder og deres hjemmesider. I nogle tilfælde vil Min Side dirigere dig videre til en anden offentlig hjemmeside, hvor du kan se yderligere oplysninger. Her behøver du ikke at logge ind igen.

De fleste forældre vil kunne se følgende oplysninger om deres barn på Min Side:

 • barnets CPR-nummer
 • barnets navn 
 • information om barnets eventuelle navne- og adressebeskyttelse.

Derudover kan forældre i visse situationer se andre data via myndighedernes integrationer på Min Side. Det kan fx være barnets vaccinationsprogram.

Hvorfor kan jeg ikke se oplysninger om mit barn?

Borger.dk behandler personoplysninger ud fra et forsigtighedsprincip, som indebærer, at CPR-oplysninger samt evt. andre oplysninger fra offentlige myndigheder kun vises, såfremt følgende kriterier er opfyldt:

 • barnet er under 18 år 
 • barnet er ugift 
 • personen, der er logget ind på Min Side, har forældremyndighed over barnet 
 • barnet har ikke navne- og adressebeskyttelse
 • barnet lever
 • barnet er født efter 27. maj 2004. 

De danske myndigheder begyndte først i foråret 2004 at registrere spørgsmålet om forældremyndighed på barnets CPR-nummer. Hvis dit barn er født før 27. maj 2004, vil det ikke fremgå i CPR, om du har forældremyndigheden. Der kan derfor være forskel på, hvad du kan se om dine børn på Min Side, alt efter om de er født før eller efter maj 2004.

I visse tilfælde vil du ikke kunne se dit barns navn, men blot barnets CPR-nummer. Det gælder for børn, der er født før 27. maj 2004 og i tilfælde, hvor barnet har navne- og adressebeskyttelse. 

Borger.dk får data fra CPR. Du har mulighed for at se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR via registerindsigt.

Du kan ikke direkte få registerindsigt på andre, men hvis du har del i forældremyndigheden over et barn, kan du henvende dig til CPR-kontoret og bede om at få tilsendt en registerindsigt på barnet.

Hvis du oplever, at der er fejl i dine CPR-oplysninger, fx registreringer om forældremyndighed, skal du kontakte folkeregisteret i din kommune.

Når borger.dk viser dit navn på portalen, kommer oplysningerne dels fra det navn, der står i dit NemID og dels fra det navn, du står anført i CPR-registret med.

Hvis navnet ikke er korrekt et af de to steder, kan det blive vist forkert på borger.dk.

Hvis dit navn ikke er korrekt, skal du rette henvendelse til CPR-kontoret.

Læs mere om dine rettigheder ift. dine personoplysninger