Ansøg om ægtefællebidrag - førstegangsansøgning i Familieretshuset

Her kan du søge om at få ægtefællebidrag eller ændringer i bidragets størrelse. Ægtefællebidraget er det beløb, som den ene ægtefælle kan blive pålagt at skulle betale til den anden.

Sådan gør du

  • Du vil løbende blive vejledt om de trin, du skal igennem, før blanketten er klar til at blive sendt til Familieretshuset.
  • Inden du sender din ansøgning, får du en samlet oversigt over de informationer, du har indtastet i blanketten.

De dokumenter, vi skal have for at behandle ansøgning om ægtefællebidrag, er:

  • Kopi af eventuel dom til separation eller skilsmisse
  • Kopi af bidragsafgørelse, hvis der tidligere er lavet en
  • Hvis du har indtægt fra udlandet, som ikke beskattes i Danmark, eller hvis du bor i udlandet, bedes du medsende kopi af lønsedler for de seneste tre måneder, sammen med kopi af seneste årsopgørelse.

Du kan vedhæfte dokumenterne undervejs i den digitale ansøgning.