Fortegnelse over aktiver og passiver (værgemål) - til print

Ved værgemålets begyndelse skal du som værge udarbejde en fortegnelse over alle de aktiver og passiver, der er omfattet af værgemålet.

Blanketten printes, udfyldes i hånden og sendes med posten.