Indstilling til fritidspas

Sårbare børn og unge kan efter indstilling, og hvis det skønnes berettiget tildeles et fritidspas. Med fritidspasset følger økonomisk støtte til at deltage i en organiseret fritidsaktivitet i kommunen.