Udfyld omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab

Her kan I afgive en omsorgs- og ansvarserklæring for jeres barn. Det medfører, at faderskabet bliver registreret, og det betyder, at I får fælles forældremyndighed.

I kan udfylde erklæringen både før fødslen og i de første 14 dage efter barnets fødsel. Hvis barnet er mere end 14 dage gammelt, kan I ikke længere benytte løsningen, og barnets mor vil modtage et brev fra Familieretshuset i Digital Post med information om, hvordan I registrerer faderskabet.

Information:Information

Denne løsning virker ikke på mobil eller tablet. Brug en computer i stedet.

Sådan gør du

 • Du skal udfylde, underskrive og indsende erklæringen digitalt med NemID.
 • Du skal bruge den anden forælders cpr-nummer og e-mailadresse, så erklæringen kan sendes videre til digital underskrift hos ham/hende.
 • Når du har udfyldt erklæringen, har du mulighed for at printe og gemme blanketten med dine oplysninger.
 • Du får en kvittering via Digital Post, når du har indsendt erklæringen.

Du skal have disse oplysninger og dokumenter klar, når du udfylder erklæringen:

 • Cpr-nummer og e-mailadresse på den anden forælder.
 • Cpr-nummer på barnet - eller den forventede fødselsdato, hvis barnet ikke er født endnu.
 • Hvis morens civilstand er ændret af en udenlandsk myndighed: vedlæg bilag i form af attest eller lignende dokumentation.
 • Hvis den anden forælder ikke har cpr-nummer eller NemID, skal I udfylde en erklæring til print og følge dens vejledning. Find erklæringen her.

Når barnet er under 14 dage gammelt

 • Bemærk, at du undervejs kan udfylde et felt med barnets navn. Dette er IKKE en navngivning, og derfor ikke et felt, der er obligatorisk at udfylde. Et barn skal navngives separat ved dåb i folkekirken, i et anerkendt trossamfund eller ved borgerlig navngivning. Er barnet født i Sønderjylland, skal barnet dog navngives borgerligt. Se mere om navngivning her.
 • Hvis du skal afgive omsorgs- og ansvarserklæring for mere end ét barn, og børnene er under 14 dage gamle, skal du udfylde en erklæring pr. barn.
 • Når du har udfyldt formularen, vil den anden forælder modtage en e-mail til digital underskrift.

VIGTIGT: Hvis en anden person skal signere på samme computer, skal du slette internetbrowserens midlertidige filer OG lukke internetbrowseren helt - ikke kun fanebladet. Hvis du får brug for hjælp, kan du kontakte borger.dk.

Kontakt

Hvem behandler sagen?

I kan angive faderskabet til jeres barn både før og efter barnets fødsel.

 • Angiver I faderskabet de første 14 dage efter fødslen, er det mors bopælssogn, der behandler sagen. I Sønderjylland dog bopælskommunen. For flere kontaktoplysninger klik her.

 • Angiver I faderskabet før fødslen eller senere end de første 14 dage efter fødslen, er det Familieretshuset, der behandler sagen. For flere kontaktoplysninger klik her.