Ansøg om dispensation til byggeri

På denne blanket kan du søge om dispensation fra bestemmelserne i en byplanvedtægt, lokalplan m.v. iht. Bygningsreglementet.

Kontakt

99 74 15 15

land.by.kultur@rksk.dk

Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing