Ansøg om dispensation til byggeri

På denne blanket kan du søge om dispensation fra bestemmelserne i en byplanvedtægt, lokalplan m.v. iht. Bygningsreglementet.

Kontakt

47 97 40 00

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand