Indsend ansøgninger i bygge- og miljøsager

På denne blanket kan du søge om dispensation fra bestemmelserne i en byplanvedtægt, lokalplan m.v. iht. Bygningsreglementet.

Kontakt

47 97 47 00

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand