Indskriv elev

Her kan du indskrive dit barn til skolestart i børnehaveklasse.

Sådan gør du

For at indskrive dit barn til skolestart, skal du have forældremyndighed over barnet.

  • Klik på 'Videre'
  • Log på
  • Vælg navnet på barnet, du gerne vil indskrive
  • Vælg, hvilken skole du ønsker dit barn skal indskrives i
  • Hvis du gerne vil have, at dit barn skal gå i en bestemt skole, har du mulighed for at ansøge om det
  • Du kan også bede om, at dit barns skolegang udsættes med et år
  • Udfyld personlige oplysninger for begge forældre - eller den forælder, hvor barnet bor hos
  • Klik på 'Godkend'
  • Du får en kvittering som dokumentation for, at indskrivningen er sendt til din kommunes skoleforvaltning.

Kontakt

88 72 64 00

post@sonderborg.dk

88 72 64 24

Ahlmannsparken
Ahlefeldvej 4
6300 Gråsten
(Åbningstid)

88 72 64 00

post@sonderborg.dk

88 72 64 15

Løjtertoft 7
6430 Nordborg
(Åbningstid)

88 72 64 00 (Telefontid)

post@sonderborg.dk

88 72 64 12

Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
(Åbningstid)