Indberetningsliste til befordring for pleje- og aflastningsfamilier

Her kan du indberette døgn, timer, kørsel og udlæg fra plejefamilier, aflastningsfamilier, støttepersoner, barnepiger, kontaktpersoner eller ledsagere ansat af Familierådgivningen, Børn og Familie.

Kontakt