Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn)

Her kan du klage over administrative afgørelser inden for plan-, natur-, miljø-, landbrugs-, fiskeri- og fødevareområdet samt se og tilføje ny dokumentation til en eksisterende klage.

OBS: Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har fået ny klageportal.

Det betyder, at du skal logge på:

  • Den gamle klageportal, hvis du vil se klager og dokumenter, der er oprettet før den 22. aug. 2018. Klik på Videre for at logge på den gamle klageportal.
  • Den nye klageportal, hvis du vil oprette en ny klage eller se klager og dokumenter, der er oprettet efter d. 22. aug. 2018. Log på den nye klageportal via linket: https://kpo.naevneneshus.dk

Sådan gør du

  • Du skal bruge dokumentet med den afgørelse, som du vil klage over.
  • Du skal bruge dit dankort eller andet betalingskort til at betale gebyret for at klage. Fra 1. februar 2017 er gebyret 900 kr., hvis du klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation.
  • Du kan skrive din klage direkte i portalen.
  • Du kan også vælge at vedhæfte dokumenter, fx en begrundelse for din klage eller et billede.
  • Du får en kvittering, når du har godkendt din klage og betalt gebyr.
  • Du får konkret vejledning i portalen om, hvilke oplysninger du skal skrive.

Den 1. februar 2017 blev Natur- og Miljøklagenævnet nedlagt og erstattet af to nye klagenævn; et Planklagenævn og et Miljø- og Fødevareklagenævn. De to nævn sekretariatsbetjenes af Nævnenes Hus.

Kontakt

7240 5600 ( Telefontid)

nmkn@naevneneshus.dk

Toldboden 2
8800 Viborg