Journaloverdragelse

Når du skifter læge, skal du beslutte, om du vil have din journal overført til din nye læge. Hvis du ikke ønsker at din nye læge får adgang til din journal, kan du sætte kryds i ”Min læge skal ikke have overdraget journal”.

Sådan gør du

  • Klik på 'Videre'.
  • Udfyld de forskellige punkter, du bliver bedt om undervejs.

Bemærk:

  • Hvis du skifter læge, fordi din tidligere læge har lukket eller overdraget sin praksis, bliver din journal overført til Sundhedsstyrelsen ved embedslægeinstitutionen i regionen til fortsat opbevaring, hvis du sætter kryds i ”Min læge skal ikke have overdraget journal”.
  • Hvis du ikke skifter læge på baggrund af praksisophør eller praksisoverdragelse, bliver din journal opbevaret af din gamle læge indtil udløbet af opbevaringsperioden, hvis du sætter kryds i ”Min læge skal ikke have overdraget journal”.