Samtykke til brug for ansøgning om navneændring

Du skal søge om at bære en andens beskyttede efternavn, som du ikke har tilknytning til, ved at bede om samtykke. Er der flere i Danmark, der bærer det beskyttede navn, skal du bede dem alle afgive en samtykkeerklæring. Send erklæringerne sammen med ansøgningen om navneændring.