Supplerende oplysninger til ansøgning om privat pasningsordning

Du skal udfylde dette skema og vedlægge det ved ansættelse af en børnepasser. I skemaet fungerer forældre som arbejdsgiver.