Anmeld afvigelse i forhold til affaldsordning

Her kan du anmelde afvigelser i affaldsordningen ved at meddele det til kommunen eller forsyningen.