Ansøg om byggetilladelse / anmod om byggearbejde

Her kan du ansøge om tilladelse fra kommunen til nyt byggeri, større ombygninger og andre væsentlige forandringer af eksisterende byggeri i henhold til Bygningsreglementet.

Kontakt

47 97 40 00

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand