Ansøg om kontanthjælp

Du SKAL henvende dig i Borgerservice på din første ledighedsdag for at få en tid til en visitationssamtale på Jobcenteret. Hvis du ikke retter personlig henvendelse til Borgerservice og tilmelder dig på jobnet.dk, kan det betyde, at du får afslag på din ansøgning.

Ansøgningen kan du med fordel udfylde og indsende digitalt her, men den registreres dog ikke, før du har henvendt dig personligt i Borgerservice.

Kontakt