Klag over advokaters adfærd eller salær

Advokatnævnet behandler to former for klager: Adfærdsklager og salærklager. Advokatnævnet kan godkende eller nedsætte salæret. I adfærdssager vurderer nævnet, om advokaten har handlet i strid med god advokatskik. Hvis nævnet mener, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, kan nævnet give advokaten en sanktion.

Kontakt