Ansøg om ledsagelse

Blanketten udfyldes ved ansøgning om ledsagelse efter lov om social service §§ 45 eller 97.

Kontakt

47 97 47 00

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand