Ansøg om vielse - ægteskabserklæring

Fra den 1. januar 2019 gælder nye regler, når man ønsker at blive gift i Danmark.

Familieretshuset og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.

Kommunen

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner:

  • er dansk eller nordisk statsborger(e)
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Hvis du vil giftes, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i. Den ene af jer skal starte ansøgningen her på siden, hvorefter den anden part modtager et link i Digital Post, som skal følges og dermed færdiggøre ægteskabserklæringen.

Kommunen modtager først ægteskabserklæringen, når ovenstående proces er gennemført.

Herefter undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for ægteskab.

I skal udfylde ægteskabserklæringen uanset om I skal vies i kirke eller på rådhuset.

Familieretshuset

Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere.

Sådan gør du

  • Du skal have dit MitID og CPR-nummer klar.
  • Har du været udenlandsk gift før, skal du have en kopi af skilsmissebevilling/-dom.
  • Hvis du er blevet enke, skal du have en kopi af skifteretsattest med bevis for boets deling.
  • Hvis du bor i udlandet, skal du have en civilstandsattest fra udlandet.
  • Hvis du er nordisk statsborger, skal du have en kopi af dit pas.
  • Er du ikke-nordisk statsborger, skal du have kopi af opholdstilladelse/EU-opholdstilladelse og kopi af pas.

Bemærk at navneændring ved vielse er en selvstændig ansøgning.

Kontakt

Agerbæk Skole
Debelvej 23
6753 Agerbæk

Nørre Nebel Skole
Sønder Allé 18
6830 Nørre Nebel

Skolevænget 12
6840 Oksbøl

Kulturhuset
Vestergade 5
6870 Ølgod