Klag over vare eller tjenesteydelse

Hvis du som forbruger er utilfreds med en vare eller tjenesteydelse, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager. Du skal altid gå til den, du har købt varen af, inden du klager. På klageportalen for Nævnenes Hus kan du oprette og følge din klagesag.

Sådan gør du

  • Du får konkret vejledning i klageportalen om, hvilke oplysninger du skal skrive
  • Du skal bruge kvitteringen for det køb/den ydelse, som du vil klage over
  • Du skal bruge dit dankort, andet betalingskort eller MobilePay til at betale gebyret for at klage
  • Du får en kvittering, når du har godkendt din klage og betalt gebyr

Kontakt