Klag over flyrejse

Her kan du klage over en flyrejse, som er blevet forsinket eller aflyst eller hvor du er blevet boardingafvist eller nedgraderet. Vær opmærksom på, at du skal have klaget til det luftfartsselskab, du fløj eller skulle være fløjet med, før du klager.

Påbud mod 12 selskaber

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder påbud mod en række flyselskaber. Du behøver derfor ikke at indsende en klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis din klage omhandler manglende refusion af ubrugte flybilletter hos selskaberne Aegean Airlines, Air France, Brussels Airlines, easyJet, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, TAP Portugal, Thai Airways eller Vueling. Påbuddene betyder nemlig, at selskaberne skal refundere din billet indenfor en given tidsfrist, uanset om du har en klage hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller ej.

Du kan se mere om påbuddet og frist for refusion her: www.flypassager.dk (nyt vindue).

Sådan gør du

Du skal have følgende klar, før du starter din klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

  • NemID
  • flybillet eller bekræftet reservation for alle passagerer, som klagen omfatter
  • korrespondance med luftfartsselskabet vedrørende klage (fx e-mail, breve mv.)
  • kvitteringer for eventuelle udgifter, du ønsker refunderet (fx mad og drikke)
  • underskrevne fuldmagter, hvis du klager på vegne af andre
  • navn og adresse på alle passagerer, som klagen omfatter

Klagen kan ikke indsendes uden ovenstående og du skal være opmærksom på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke kan behandle din klage, hvis du ikke har oplyst korrekte og fyldestgørende informationer og vedlagt korrekte bilag.

Du kan derfor blive bedt om at oprette en ny klage, såfremt klagen ikke kan behandles på baggrund af de oplysninger, du har givet.

Fuldmagter

Hvis du klager over en flyrejse på vegne af andre, skal du have fuldmagter for alle passagerer. Klager du som virksomhed, skal du have fuldmagter for samtlige rejsende. For umyndige personer (fx personer under 18 år), skal fuldmagten underskrives af den rejsendes værge.

Fuldmagten skal som minimum indeholde:

  • Navn på fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver
  • Oplysninger om omfanget for fuldmagten (fx flynummer og afgangsdato)
  • Dato og underskrift fra fuldmagtsgiver

Kontakt

72 21 88 00

info@tbst.dk

72 62 67 90

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V