Digital tinglysning på tinglysning.dk

På tinglysning.dk kan du eller din rådgiver tinglyse ejendomsret, servitutrettigheder og kreditorrettigheder i form af pant eller udlæg mv. Du kan også notere konkurs, dødsbobehandling ved en bobestyrer og andre offentlige noteringer vedrørende ejendomsretten til fast ejendom.

Tinglysningsmeddelelser, som omfatter meddelelser fra Tingbogen, Personbogen, Andelsboligbogen og Bilbogen, finder du også på tinglysning.dk.

Det er også på tinglysning.dk, du kan oprette en fremtidsfuldmagt.

Kontakt

Majsmarken 5
9500 Hobro