Ansøg om lån til beboerindskud

Når du ansøger om indskudslån, skal du vedlægge følgende dokumentation:

 • Aktuel indkomst for alle husstandsmedlemmer
 • Lejekontrakt eller tilbud om bolig hvor du står som nr. 1
 • Kontoudskrifter for de sidste 3 måneder
 • Dokumentation for udgifter anført i oplysningsskemaet

Foruden ansøgningen skal du også udfylde og medsende et oplysningsskema. Find oplysningsskemaet ved at klikke her.

Hvis ansøgningsskemaet og/eller økonomiskemaet ikke er modtaget i udfyldt stand, og/eller den nødvendige dokumentation ikke er vedlagt, vil vi efterfølgende indhente dette hos dig, og sagsbehandlingstiden vil derfor blive længere.

Sådan gør du

 • Under knappen 'Videre' skal du vælge den kommune, lejligheden ligger i
 • Klik på 'Videre'
 • Ansøgningen kan nu udfyldes
 • Får du brug for hjælp undervejs, kan du klikke på det lille spørgsmålstegn, som fortæller, hvad det enkelte punkt handler om
 • Du får en kvittering, når ansøgningen er korrekt udfyldt.

Det er en fordel at have følgende oplysninger og dokumenter klar, når du udfylder ansøgningen:

 • Dokumentation for årsindkomst
 • Aktuel indkomst for hvert husstandsmedlem
 • Oversigt over alle konti og depoter (engagementoversigt) for hvert husstandsmedlem
 • Lejekontrakt samt attestation fra boligselskab/udlejer.

Alle personer over 18 år, som skal flytte ind i den bolig der søges lån til, skal underskrive med NemID.

Kontakt

78 73 10 10 (Telefontid)

Borgernes Hus
Østre Stationsvej 15
5000 Odense C
(Åbningstid)