Afregning af tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven - til print

Blanketten udfyldes ved afregning af tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven.

Kontakt