Anmod om rejsning af faderskabs- eller medmoderskabssag (børnelovens § 6)

Her kan du anmode om rejsning af en fader- eller medmoderskabssag efter børnelovens § 6. Det er Familieretshuset, der behandler disse sager.

Sådan gør du

  • Du skal udfylde, underskrive og indsende oplysningerne digitalt.
  • Når du har udfyldt erklæringen, har du mulighed for at printe og gemme blanketten med dine oplysninger.
  • Du får en kvittering på mail, når du har indsendt blanketten.

Disse oplysninger og dokumenter skal du have klar, når du udfylder blanketten:

  • Navn og gerne cpr-nr. på moren og barnet.