Ansøg om danskbonus

Du kan ansøge om danskbonus, hvis du har bestået prøve i Dansk 2 eller en tilsvarende eller højere prøve. Hvis du tidligere har opnået ret til dansktillæg eller danskbonus, kan du ikke modtage danskbonus igen.  

Danskbonus til selvforsørgende
Hvis du er selvforsørgende, omfattet af integrationsloven og har bestået dansk prøve efter 1. januar 2018, kan du ansøge danskbonus som et engangsbeløb. Imødekommes ansøgningen udbetales beløbet hurtigst muligt.  

Danskbonus til integrationsydelsesmodtagere
Hvis du er integrationsydelsesmodtager, kan du efter ansøgning få ret til en danskbonus i op til 6 måneder. Danskbonus beregnes fra ansøgningstidspunkt, men udbetales hver måned sammen med integrationsydelsen. Retten til danskbonus udløber 6 måneder efter ansøgningstidspunktet.