Få overblik over dine familieydelser

Du får her et samlet overblik over dine familieydelser. Her kan du fx:

  • se dine udbetalinger af børne- og ungeydelse, børnetilskud og/eller bidrag
  • følge status på dine ansøgninger om familieydelser
  • læse beskeder til og fra Udbetaling Danmark – Familieydelser
  • søge om familieydelser.

Det er også her, du sender oplysninger, hvis der sker ændringer i dine eller dit barns familiemæssige forhold.