Ansøg om landzonetilladelse

Her kan du ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Kontakt

99 74 15 15  

land.by.kultur@rksk.dk

Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing