Ansøg om landzonetilladelse

Her kan du ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Information:Information

Denne løsning virker ikke på mobil eller tablet. Brug en computer i stedet.

Kontakt