Ansøg om landzonetilladelse

Her kan du ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Kontakt

58 57 45 51 ( Telefontid)

teknik@slagelse.dk

Miljø, Plan og Teknik
Dahlsvej 3
4220 Korsør
( Åbningstid)