Ansøg om ophold i plejebolig, daghjem, ældrebolig eller dagcenter

Tjenesten anvendes ved ansøgning om midlertidigt eller varigt ophold i plejebolig/daghjem/ældrebolig/dagcenter.

Kontakt

99 74 12 34

sundhed.omsorg@rksk.dk

Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing