Ansøg om ophold i plejebolig, daghjem, ældrebolig eller dagcenter

Tjenesten anvendes ved ansøgning om midlertidigt eller varigt ophold i plejebolig/daghjem/ældrebolig/dagcenter.

Kontakt

87 53 50 00 (Telefontid)

syddjurs@syddjurs.dk

Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
(Åbningstid)