Optagelse på Folketingsvalglisten

Hvis du har dansk statsborgerskab/indfødsret og fast bopæl i Danmark, men opholder dig i udlandet, kan du her søge om optagelse på folketingsvalglisten.

Kontakt

47 97 40 00

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand