Ansøg om uddannelseshjælp

Du SKAL henvende dig personligt i Jobcentret på første ledighedsdag for at søge uddannelseshjælp. Hvis du ikke møder personligt op og tilmelder dig i Jobcentret, kan det betyde at du får afslag på din ansøgning.

Ansøgningen kan du med fordel udfylde og indsende digitalt her, men den registreres dog ikke før du har henvendt dig personligt i Jobcentret.

Ved digital ansøgning, skal du senest 3 dage efter din digitale ansøgning, henvende dig personligt i Jobcenterets Modtagelse på Egedal Rådhus. Derudover skal du ved personlig henvendelse, medbringe kvittering for din digitale ansøgning.