Færdigmeld byggeri

Her kan du færdigmelde arbejde udført i overensstemmelse med byggetilladelse.

Kontakt

47 97 40 00

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand